Galerie

Motto:

"Sebepoznání je zdrojem všeho poznání."
Lu Chiu-yuan

Iveta Axmanová

Obrazy - akvarel, akryl

je malířka expresivně - dekorativní malby. Autorka se ve své tvorbě zabývá malbou obrazů technikou akvarelu a akrylu. Stěžejním tématem jsou prchavé okamžiky přírody a žena v mnoha podobách. Autorka je svými díly zastoupena v českých galeriích a v soukromých sbírkách v České republice.

Kontakt

Email: axmanova.iveta@seznam.cz

Tel.: +420 737 022 347